Αστική Χρεώση Πανελλαδικά 210 52 24 105

Το Αυτί

1) Εξωτερικό αυτί:

Είναι υπεύθυνο για την συλλογή και δίοδο του ήχου καθώς και για την αυξηση της ηχητικής πίεσης στην τυμπανική μεμβράνη.

Συμβάλλει στη συλλογή της ακουστικής ενέργειας και της ενίσχυσης της ακουστικής πίεσης.

2)Μέσο αυτί

Λειτουργεί ως ενισχυτής του ήχου και μετατρέπει την ηχητική πίεση του αέρα σε μηχανική ενέργεια.

3)Εσωτερικό αυτί

Μετατρέπει την μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική με αποτέλεσμα τα ηχητικά κύματα (ήχος) να μετατρέπονται σε νευρικά σήματα