Αστική Χρεώση Πανελλαδικά 210 52 24 105

Bαρηκοΐα

Η ακοή είναι μία από τις βασικές μας αισθήσεις ωστόσο επειδή πολύ συχνά θεωρείται δεδομένη, παραβλέπεται. Η απώλεια ακοής είναι διαδεδομένη πάθηση παγκοσμίως, αλλά λόγω της αργής και σταδιακής απώλειας της, συνήθως δεν την αντιλαμβανόμαστε. Επιπλέον, δυστυχώς δεν είναι ευρέως γνωστές οι προηγμένες λύσεις βελτίωσης της ακοής και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής.

1)Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Αυτού του τύπου οι βαρηκοΐες οφείλονται σε παθολογίες του συστήματος μετάδοσης του ήχου.
Δηλαδή στο έξω και στο μέσο αυτί..

2)Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα.

Οι βαρηκοΐες αυτές οφείλονται σε βλάβη του κοχλία και του ακουστικού νεύρου που ξεκινάει απ’ τον κοχλία και καταλήγει στον εγκέφαλο.

3)Βαρηκοΐα μικτού τύπου.

Συνύπαρξη των δυο παραπάνω.